Menu
Cart 0

Algemene Verkoopsvoorwaarden & Privacy Policy

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door LOOK Fashion & lifestyle. Op de website verwijzen de termen "wij" , "ons " en "onze " naar de webshop LOOK Fashion & Lifestyle. LOOK Fashion & Lifestyle biedt u deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn van deze website. Dit op voorwaarde dat u alle bepalingen, voorwaarden, beleid, werking en mededelingen zoals hier vermeld accepteert.

Door het bezoeken van onze website en / of de aankoop bij ons, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies, gereedschappen en goederen die worden toegevoegd aan de huidige winkel is eveneens onderhevig aan onze algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website . Het is uw verantwoordelijkheid om onze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Bij het gebruiken van onze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Onze winkel is op Shopify Inc. gehost.  Ze geven ons het online e-commerce platform dat ons toelaat om onze producten en diensten te verkopen aan u .


DEEL 1 - KOOPOVEREENKOMST

De koopovereenkomst tussen LOOK Fashion & Lifestyle en de klant komt tot stand na de betaling van de goederen.


DEEL 2 - ONTVANGST

Aankoop ontvangen? Bekijk onmiddellijk het pakket na ontvangst van uw bestelling te controleren. Binnen de 24 uur kan een klacht gemeld worden.


DEEL 3 - KLACHTEN

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade dat ontstaat door het gebruik van onze goederen. We trachten ook altijd om onze artikelen zo goed mogelijk te beschrijven en te fotograferen zodat er geen kleurafwijking is. Op basis van kleurafwijking kunnen wij geen retour aanvaarden. Alle foto's, afbeeldingen, kenmerken, afmetingen en kleuren zijn terug te vinden op onze website en kunnen geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien u een klacht heeft, dient u eerst een mail te sturen naar info@lookfl.com of een aangetekend schrijven te versturen binnen de 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.


DEEL 4 - OVERMACHT

In geval van overmacht heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding.
LOOK Fashion & Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenis door geval van overmacht. Onder overmacht verstaan we: storing elektriciteit, storing e-mail verkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstaking, overheidsmaatregel, vertraging leverancier, ziekte personeel, staking bij overheidsdiensten.


DEEL 5 -VERZENDKOSTEN

De prijzen zijn telkens inclusief transport en of levering tenzij anders vermeld. Wij doen er alles aan om de artikelen zo goed mogelijk te verpakken. Wij staan niet in voor een gratis levering buiten België en hier zijn we onderworpen aan de standaardtarieven en taxen.


DEEL 6 - ALLE VERZENDINGEN

De verkoop komt er pas na de integrale betaling van de koopprijs al dan niet met verzendkosten. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

De klant is verantwoordelijk om na te gaan of het product legaal kan geïmporteerd worden in het land van bestemming. De klant is een geregistreerde importeur die zich aan de wet-en regelgeving van het land houdt. Bestellingen die worden verzonden naar een land buiten de vestiging van LOOK kunnen onderworpen zijn aan invoerbelastingen, invoerrechten en algemene kosten. De ontvanger van internationale zendingen kan onderworpen worden aan invoerbelastingen, invoerrechten en vergoedingen die afhankelijk zijn van de bestemming. Deze kosten zullen doorgerekend worden naar de klant wanneer de zending het land van bestemming heeft bereikt.

Uw bestelling wordt binnen de 5 werkdagen geleverd, tenzij anders vermeld.

DEEL 7 - GARANTIE

Slijtage, onopzettelijke of opzettelijk veranderingen toegebracht door de klant gelden niet als garantie. Op onze artikelen bieden wij 1 maand garantie na aankoopdatum. Wij maken een uitzondering voor horloges waar we 6 maanden garantie aanbieden na de aankoopdatum. De garantie van de horloges is enkel geldig op het mechanisme.


WEBWINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent of de toestemming hebt van uw ouders of voogd. U hebt geen recht om onze producten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

U mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van onze diensten.


DEEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardgegevens ), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten
( a) overdracht via verschillende netwerken;
( b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten.
De creditkaart informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken .

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, doorverkopen of exploiteren van enig deel van onze dienst , het gebruik van onze dienst of de toegang tot onze diensten of elk contact op de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.


DEEL 2 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie op de website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico .

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website ten allen tijde te wijzigen, maar zonder verplichting.  U gaat hiermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen op onze website op te volgen.


DEEL 3 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN.

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen en onze service aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een prijsverandering, een schorsing of stopzetting van een dienst .


DEEL 4 - PRODUCTEN OF DIENSTEN ( indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben beperkte hoeveelheden en kunnen enkel geretourneerd worden als ze aan onze voorwaarden voldoen. Wij behouden het recht om ten alle tijde een retour te weigeren wanneer deze niet aan onze voorwaarden voldoet.

We zetten alles in het werk om onze artikelen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elk kleur op uw computer nauwkeurig zal weergeven worden.

Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk gewenst moment aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht om de verkoop van een ​​product ten allen tijde te beëindigen.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u aangekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.


DEEL 5 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen mening, artikelen:  beperken, annuleren, hoeveelheden verminderen en bestellingen verminderen. Deze beperkingen kunnen geplaatst worden door of onder hetzelfde klantnummer , dezelfde creditcard , en / of bestellingen die dezelfde facturering en / of verzendadres vallen. In het geval van een wijziging kunnen we contact met u opnemen door de persoonlijke gegevens dat op dat moment bij de bestelling plaatst.


DEEL 6 - COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Indien u ons contacteert, inzendingen verstuurt in verband met creatieve ideeën , suggesties, voorstellen , plannen , of andere materialen, ... per mail of per post, gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment , zonder beperking , bewerken, kopiëren , publiceren, distribueren , vertalen en anders gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht
( 1 ) Om een ​​reactie in het vertrouwen te behouden ;
( 2 ) een vergoeding van eventuele opmerkingen te voorzien ; 
( 3 ) om te reageren op eventuele opmerkingen .

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, te bewaken , te bewerken of inhoud te bepalen: naar onze mening zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk , pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of intellectuele eigendom van welke partij dan ook te verwijderen.

U gaat akkoord dat uw commentaar niet een derde partij zal schenden, waaronder het auteursrecht , merkenrecht , privacy , persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrecht. U stemt er verder mee dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig , beledigend of obsceen materiaal zal bevatten. Uw commentaar bevat geen computervirus of andere malware die schadelijk kan zijn voor van de dienst en werking van de gerelateerde website. U mag geen vals e - mailadres gebruiken , doen alsof u iemand anders bent dan uzelf , of op andere wijze ons of derde partijen misleiden. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die gepubliceerd werden door u of een derde partij .


DEEL 7 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie wordt door onze webshop opgenomen en is onderhevig aan ons privacybeleid. Bekijk onze voorwaarden.


DEEL 8 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN

Af en toe kan er informatie op onze site verschijnen:
typografische fouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen , prijzen, promoties , aanbiedingen , product verzendkosten, en de beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren,  te wijzigen en informatie of bestellingen te annuleren.

Wij zijn niet verplicht om te wijzigen of informatie te verduidelijken op onze website, waaronder, zonder beperking , prijsinformatie , behalve zoals vereist door de wet. Er kunnen wel gespecificeerde updaten of vernieuwingen toegepast worden op de website.


DEEL 9 - BEËINDIGING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij deze worden beëindigd door u of ons . Indien u niet akkoord bent met onze voorwaarden kan u geen gebruik maken van de diensten van deze webshop.

Als u naar onze mening faalt, of we vermoeden dat u gefaald hebt om te voldoen aan een voorwaarde of een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging.


DEEL 10 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze website of met betrekking tot de dienst vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en de toepassing op uw gebruik van de Service , vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten , mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk , tussen u en ons ( met inbegrip van , maar niet beperkt tot , alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden) .

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.


DEEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met LOOK Fashion & Lifestyle en een klant worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


DEEL 12 - WIJZIGING VAN VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht, naar eigen mening te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website . Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het lezen van onze algemene voorwaarden gaat u akkoord.


DEEL 13 - CONTACTINFORMATIE

Bij vragen kan u altijd mailen naar info@lookfl.com

 

Privacy Policy

DEEL1 - VERWERKING VAN UW GEGEVENS 

LOOK Fashion & Lifestyle is een onderneming geregistreerd op naam van Gillian Vanhoenacker, eenmanszaak met als hoofdzetel Zandbergstraat 61, 8530 Harelbeke en ondernemingsnummer: BE0564.765.771, hierna 'ons bedrijf, ons, wij' genoemd.

Wij, verwerken persoonlijk uw gegevens volgens de regels en de wetten. 

DEEL 2 - WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE ?
Wanneer u iets aankoopt bij LOOK Fashion & Lifestyle, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, vragen wij persoonlijke informatie zoals uw naam , adres en e-mailadres, telefoonnummer,...

De reden hiervoor is om uw aankoopbewijs en artikelen te versturen, een telefoonnummer of e-mail is van toepassing indien we u persoonlijk moeten contacteren in verband uw aankoop.

Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden uitgeleend en of verkocht!

De nodige gegevens worden op uw pakket geplaatst onder meer naam en anders zodat onze koerierdienst uw pakket kan afleveren. Koerierdienst = Bpost.

DEEL 3 - TOESTEMMING.
Hoe ontvangen wij uw toestemming?
U verleent ons uw persoonlijke informatie om een transactie te voltooien, uw creditkaart te controleren, een bestelling te plaatsen, ruiling, terugbetaling,... van een aankoop. Bij een aankoop gaat u met ons om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken voor alleen die specifieke reden.
Als we, uw persoonlijke gegevens voor een tweede reden opvragen, zoals marketing, zullen we naar uw toestemming vragen.
Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door ons te contacteren omtrent de verdere verzameling, het gebruik of de bekendmaking van uw informatie.
E-mail:
info@lookfl.com
Per post:
LOOK Fashion & Lifestyle
Zandbergstraat 61, 8530 Harelbeke
België

DEEL 4: - BEKENDMAKING
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, in iedere geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren! 

DEEL 5 - SHOPIFY
Onze winkel is op Shopify Inc. gehost Ze geven ons een online e-commerce platform dat ons toelaat om onze producten en diensten te verkopen aan u. Uw gegevens worden opgeslagen door Shopify 's data-opslag , databases en de algemene Shopify toepassing. Ze slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall .

DEEL 6 BETALING:

NOOIT slaan we gegevens op van u betaalkaarten! Wij kunnen enkel zien op welke manier er werd voldaan, bijvoorbeeld: Visa, Bankcontact, Paypal,..

Onze betaalpartners:

  • Paypal 
  • Bancontact, visa, mastercard via Mollie 
  • Overschrijvingen door uw bankinstelling

Als u kiest voor een rechtstreekse betaling gateway om uw aankoop te voltooien , dan slaat Shopify uw creditkaartgegevens op. Het wordt gecodeerd door de Payment Card Industry Data Security Standard ( PCI - DSS ). Uw transactiegegevens worden opgeslagen slechts zolang als nodig is om uw aankoop te voltooien. Na de voltooiing worden uw transactiegegevens verwijderd.
Alle rechtstreekse betaling gateways voldoen aan de PCI - DSS- normen en wordt beheerd door de PCI Security Standards Raad , dat is een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard , American Express en Discover. PCI - DSS eisen zijn er voor de veilige afhandeling van creditcardgegevens door onze winkel en haar dienstverleners. Voor meer inzicht , kunt u ook wilt Shopify 's algemene voorwaarden ( https://www.shopify.com/legal/terms ) of Privacy Statement ( https://www.shopify.com/legal/privacy ) lezen.

DEEL 7 - SSL CERTIFICAAT 

Wanneer surf je op een beveiligde website? Je moet http:// zien in de url in uw browser. 

Wij beschikken over een SSL CERTIFICAAT! Dit wil zeggen dat we beschikken over een betere beveiliging tussen onze webshop (www.lookflshop.be) en uw internet browser. Zo kan u veilig aankopen op onze website! 

DEEL 8 - COOKIES
Hier is een lijst van cookies die we gebruiken. We hebben ze hieronder vermeld , zodat u kunt kiezen of u cookies wel of niet opt-out .
_session_id , unieke token , zittingen , informatie over uw sessie ( referrer , landing page , etc ) op te slaan .
_shopify_visit , geen gegevens gehouden , Persistent 30 minuten van het laatste bezoek. Gebruikt door onze websiteprovider, interne statistieken tracker om het aantal bezoeken op te nemen.
_shopify_uniq , geen gegevens gehouden , verloopt om middernacht ( ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag. Telt het aantal bezoeken aan een winkel van elke klant.
kar, unieke token , aanhoudend voor 2 weken, Stores informatie over de inhoud van uw winkelwagentje.
_secure_session_id , unieke token , zittingen
storefront_digest , unieke token, voor onbepaalde tijd. Als de winkel is voorzien van een wachtwoord wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft .

DEEL 9 -  ABONNEMENTEN & MAILCHIMP

Wij hanteren een afmeld-beleid wanneer het gaat om communicatie via email.

Waarom sturen wij u een email=> wij mailen onze klanten om hen up-to-date te houden! Echter in iedere mail hebt u ook de mogelijkheid om u af te melden door te klikken op de afmeld knop onderaan de e-mail. Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om u af te melden door een mail te sturen naar info@lookfl.be.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, kan u iedere moment zich ook weer afmelden.

DEEL 10: GOOGLE ANALYSTICS 

Wij maken ook gebruik van Google Analystics. Google Analystics maakt gebruik van cookies om statistieken van onze te website te verzamelen en ons hier een gedetailleerde analyse weer te gegeven. Dit wil zeggen dat de gegeneerde informatie over uw gebruik van onze website wordt opgeslagen en verzonden naar de server van GOOGLE. 

DEEL 11 - MEERDERJARIGHEID
Door het gebruik van deze site, verklaart u dat u meerderjarig bent of de toestemming hebt van uw ouders/voogd.

Deel 12 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID
Wij behouden ons het recht om dit privacy beleid op elk moment wijzigen, dus lees hem regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht na de plaatsing op de website. Indien er materiële veranderingen zijn in dit beleid, zullen wij dit hier aanpassen zodat u zich bewust bent van welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden.

DEEL 13 - DISCLAIMER 

Onze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving! Meer info vindt u terug op www.privacy.fgov.be 

Vanaf mei 2018 is er een nieuwe privacy wetgeving van kracht! Wij bij Inspiré volgens alles van dichtbij en doen er alles aan om aan deze richtlijnen te voldoen! 


VRAGEN EN CONTACT
Indien u:
Persoonlijke gegevens wilt wijzigen, verwijderen, klachtenbehandeling, vraag naar informatie, ... vragen wij u contact met ons op te nemen
E-mail:
info@lookfl.be
Per post:
LOOK Fashion & Lifestyle

Zandbergstraat 61, 8530 Harelbeke
België

Telefoonnummer: 0032 485 10 50 86